vis dar

vis dar galvoju  kiek galiu kantėti
šaltą neramų pasaulį
kur visi vienas kitu naudojasi
o tu vienas stovi pakelyje

vis dar galvoju kiek galiu laukti
noriu vėl keliauti matyti atrasti
tą buvimą savyje ir savimi
o tie pasauliai bėga nesustoja

vis dar galvoju kiek galiu atrasti
tą kelią kuriuo bandau eiti
ar man dar liko noro nematyti horizonto
ar man vis dar norisi pramušti debesis

vis dar galvoju kiek noriu matyti
pasislėpusią saulę ir pilkus dabesis
narve uždarytas praeitim ir pykčiu būnantis
ir toliau galvojantis